Odměna je smluvní, v závislosti na složitosti věci (specifické právní oblasti, cizí jazyk) může být odměna zvýšena.

Dále je možno poskytovat právní služby za sazbu dle advokátního tarifu (vyhl. Ministerstva spravedlnosti č. 176/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb), která je stanovena v závislosti na hodnotě věci a podle počtu úkonů právní služby.

Advokátní kancelář je pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu na částku 8.000.000,-Kč.