Právnická fakulta Univerzity Karlovy.

Mgr. Pavel Hlavička

advokát

Právnická fakulta Univerzity Karlovy.

Od roku 2003 právník v advokátní kanceláři se zaměřením na zahraniční klientelu.

Advokát od roku 2007. Registrační číslo České advokátní komory ČAK 11625.

Spolupráce

Spolupracuji s:

JUDr. Miroslav Vilimovský, právník s mnohaletou praxí

Ing. Jiří Fiala, daňový poradce

Mgr. Lucie Hlavičková, daňový poradce

InterEco services, s.r.o.

www.intereco.cz