Obchodní právo

 • Zakládání společností
 • Změny ve společnostech
 • Valné hromady
 • Převody obchodních podílů a akcií
 • Obchodní závazkové vztahy
 • Obchodní spory
 • Insolvenční řízení

Finanční právo (daňové právo)

 • Daň z příjmů
 • Daň z nabytí nemovitých věcí
 • Daň z přidané hodnoty
 • Správa daní a poplatků

Občanské právo

 • Nájem bytů a nebytových prostor
 • Smlouva o dílo
 • Kupní smlouvy
 • Ostatní smlouvy
 • Náhrada škody
 • Společné jmění manželů
 • Sousedská práva
 • Občanskoprávní spory

Pracovní právo

 • Pracovní smlouvy
 • Právo sociálního zabezpečení
 • Pracovněprávní spory

Nemovitosti

 • Kupní smlouvy
 • Úschova kupní ceny
 • Zástavní právo
 • Věcná břemena
 • Katastr nemovitostí

Správní právo

 • Stavební řízení
 • Správa daní a poplatků

Trestní právo

 • Zastupování ex offo

Vymáhání pohledávek

 • Vymáhání pohledávek z obchodních smluv